Mededelingen

Corona-maatregelen

Ons bedrijf is gewoon open. Wij volgen de adviezen en landelijke richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Neem telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak. 0573-251432

Privacyverklaring

Algemeen

Auto- en taxibedrijf Wijma V.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en waarvoor we ze gebruiken. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens

Wij verzamelen diverse gegevens van onze klanten en leveranciers om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dit kunnen namen, adressen, geboortedata, emailadressen, telefoonnummers zijn, maar ook bankrekeningnummers, KvK-gegevens, kopieën van rijbewijzen, taxipassen en contracten. Soms krijgen wij gegevens van andere partijen, bijvoorbeeld via taxicentrales die fungeren als hoofdaannemer en voor wie wij als onderaannemer taxiritten verzorgen. Of van zorginstellingen of scholen die ons vragen hun cliënten te vervoeren.

Derden

De gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Dan worden enkele gegevens gedeeld met ons accountantskantoor. Intern kunnen gegevens ook gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaren

Alle persoonsgegevens worden op onze eigen beveiligde server opgeslagen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Wij kunnen wel vragen om legitimatie voordat wij gehoor geven aan dergelijke verzoeken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. In een cookie zit informatie opgeslagen.
Wij onthouden via een cookie wat u eerder gedaan heeft op deze website, zodat u deze handelingen bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft uit te voeren.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we nog aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: vofwijma@hetnet.nl.